خرید سرویس ایمیل مارکتینگ

آژانس دیجیتال مارکتینگ فرین آماده فروش سرویس های ایمیل های متنوع همراه بسته های ویژه هست.

شما با استفاده از پکیج های آژانیس دیجیتال مارکتینگ فرین دیگر نگران:

 • بلاک شدن IP های ایران
 • رفتن ایمیل به پوشه اسپم
 • و…

نباشید.

اگر نیاز به مشاوره رایگان دارید فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال کنید.


  سرویس ایمیل مارکتینگ

  من یک بلاک متنی هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

  دلایل انتخاب فرین ایجنسی برای ایمیل مارکتینگ:

  • من یک بلاک متنی هستم
  • من یک بلاک متنی هستم
  • من یک بلاک متنی هستم
  • من یک بلاک متنی هستم
  [vc_single_image image=”1627″ img_size=”large”]

  ویژگی های پنل ارسال ایمیل فرین

  ویژگی های پنل ارسال ایمیل فرین

   

  • ویرایشگر Drag & Drop

  • بارگذاری سریع لیست مشترکین

  • حذف ایمیل های خراب

  [vc_single_image image=”1629″ img_size=”large”]

  تعرفه های ایمیل مارکتینگ

  [startnext_pricing_plan name=”پکیج اول” price=”500 هزار تومان” btnname=”خرید پکیج” group_package_features=”%5B%7B%22feature%22%3A%22%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%22%7D%5D” duration=”نرخ هر ایمیل 7.5 تومان”]
  [startnext_pricing_plan name=”پکیج اول” price=”500 هزار تومان” btnname=”خرید پکیج” group_package_features=”%5B%7B%22feature%22%3A%22%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%22%7D%5D” duration=”نرخ هر ایمیل 7.5 تومان”]
  [startnext_pricing_plan name=”پکیج اول” price=”500 هزار تومان” btnname=”خرید پکیج” group_package_features=”%5B%7B%22feature%22%3A%22%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%22%7D%2C%7B%22feature%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%22%7D%5D” duration=”نرخ هر ایمیل 7.5 تومان”]

  سوالات متداول

  [startnext_faq group_features=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%9F%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%5D”]